Regulamin zamawiania i dostawy do 24-12-2014

1. Ogólne warunki zamówienia

1.1. Power Investment Spółka Jawna niniejszym ustala dla Klientów indywidualnych oraz Klientów instytucjonalnych ogólne warunki handlowe (OWH) – dotyczą one całej oferty serwisu uwidocznionego pod adresem http://www.e-kwiaty.pl.

1.2. Użyte w niniejszych warunkach sformułowanie Ekspres Kwiatowy lub Operator każdorazowo oznacza właściciela oraz administratora serwisu E-kwiaty.pl – Power Investment Spółka Jawna.

1.3. Ekspres Kwiatowy realizuje dostawę przesyłek kwiatowych za pośrednictwem lokalnych kwiaciarni partnerskich na terenie całej Polski.

1.4. Ekspres kwiatowy realizuje dostawę róż, tulipanów, storczyków, koszy prezentowych oraz delikatesowych w eleganckim opakowaniu tylko na terenie Polski. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej TNT.

1.5. Ekspres Kwiatowy realizuje dostawę przesyłek kwiatowych za pośrednictwem partnerów zagranicznych niepowiązanych lub powiązanych kapitałowo i/lub osobowo z Ekspresem Kwiatowym na terenie całego świata.

1.6. Zamówienia dokonywane przez Internet są obowiązujące. Zamówienia dokonywane za pomocą środków porozumiewania się na odległość – inne niż internet są wiążące.

1.7. Zmiany zamówienia mogą być dokonywane  telefonicznie, nie później niż na trzy godziny przed początkiem terminu doręczenia przesyłki do Odbiorcy w przypadku dostawy produktów przez lokalne kwiaciarnie. Ekspres Kwiatowy nie wyłącza możliwości zmiany zamówienia w terminie krótszym, zastrzega jednak sobie w tym przypadku prawo do odmowy zmiany zamówienia.

1.8. Ekspres Kwiatowy nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki kwiatowe, które zostały opóźnione lub niedostarczone z powodu podania przez Nadawcę błędnych danych lub braku płatności za złożone zamówienie.

1.9. Ekspres Kwiatowy realizuje wyłącznie zamówienia prawidłowo opłacone.

1.10. Przy wyborze przez Nadawcę przesyłki form płatności opisanych w punktach: 5.1.6.
i 5.1.7. niniejszych OWH realizacja przesyłki dokonywana jest po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na koncie bankowym przez Ekspres Kwiatowy.

1.11. Dopuszcza się realizację przesyłki przed zaksięgowaniem  wpłaty na koncie operatora po uprzednim przesłaniu do BOK operatora przez Nadawcę potwierdzenia dokonania wpłaty. W opisywanym przypadku operator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji przesyłki bez podania przyczyn.

1.12. Walutą zamówienia są złote polskie (zł). W walucie tej dokonywane będą również ewentualne zwroty.

1.13. Potwierdzenie zamówienia przesyłane jest na podany przez Nadawcę adres e-mail lub potwierdzone jest przez pracownika Biura Obsługi Klienta telefonicznie na wskazany przez Nadawcę numer kontaktowy.

1.14. Jeżeli w wyznaczonym przez Nadawcę czasie doręczenia przesyłki Odbiorcy nie będzie pod wskazanym w zamówieniu adresem, kurier pozostawi wiadomość, w której zawarta będzie informacja o przesyłce, adresie kwiaciarni realizującej zamówienie oraz o danych kontaktowych Ekspres Kwiatowy lub o danych firmy kurierskiej realizującej przesyłkę. W przypadku podania przez Nadawcę numeru kontaktowego do Odbiorcy przesyłki kwiatowej kurier będzie kontaktował się z Odbiorcą przesyłki telefonicznie.

1.15. W przypadku zamówień z alkoholem Kurier wręczający przesyłkę ma prawo wylegitymować osobę obierającą przesyłkę w celu sprawdzenia czy jest to osoba pełnoletnia. Ponadto kurier nie wyda odbiorcy przesyłki, w przypadku, gdy odbiorca nie zgodzi się na wylegitymowanie lub gdy stwierdzi, że odbiorca jest osobą niepełnoletnią lub/i w stanie nietrzeźwym.

1.16. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki zawierającej alkohol przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia na alkohol jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

2. Czas realizacji zamówień

2.1. Dostawa przez lokalne kwiaciarnie.

2.1.1 Realizacja zamówień na dostawą przesyłek kwiatowych oraz prezentów odbywa się w następujących terminach:

 • Dostawa przesyłki w dniu składania zamówienia - wymagane jest złożenie i opłacenie zamówienia do godziny 18:00.
 • Dostawa przesyłki na sobotę – wymagane jest złożenie i opłacenie zamówienia do godziny 15:00 w sobotę.
 • Dostawa przesyłki na niedzielę - wymagane jest złożenie i opłacenie zamówienia do godziny 12:00 w niedzielę. Operator zastrzega ograniczenie terytorialne dostawy przesyłek z datą dostawy na niedzielę złożonych od godziny 15:00 w sobotę poprzedzającą do godziny 12:00 w niedzielę (dzień dostawy). Weryfikacja możliwości dostawy następuje po sprawdzeniu kodu pocztowego Odbiorcy.

2.1.2. Realizacja dostawy przesyłek kwiatowych do Odbiorców odbywa się w godzinach:

 • Od godziny 9.00 do godziny 20:00 od poniedziałku do piątku w dwu godzinowym zakresie czasowym (do wyboru przy składaniu zamówienia)
 • Od godziny 09.00 do godziny 20:00 w soboty i niedziele w dwu godzinowym zakresie czasowym (do wyboru przy składaniu zamówienia)
 • Ekspres Kwiatowy nie realizuje dostawy przesyłek kwiatowych w dni ustawowo wolne od pracy.

2.1.3. W dniach 21 stycznia (Dzień Babci), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki) każdego roku realizacja dostawy przesyłek kwiatowych do Odbiorców odbywa się w godzinach od 8:00 do 20:00 bez możliwości wyboru mniejszego przedziału godzinowego.

2.1.4. Przesyłki kwiatowe połączone z prezentami dostarczane są w terminie dwóch dni roboczych od dnia złożenia i opłacenia zamówienia.

2.2. Dostawa przez firmę kurierską TNT róż, tulipanów, storczyków w eleganckim opakowaniu oraz koszy prezentowych lub delikatesowych.

2.2.1. Dostawa realizowana jest na terenie Polski w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek
i sobotę każdorazowo w godzinach od 8:00 do 18:00.

2.2.2. W wybranym dniu dostawy kurier podejmuje jedną próbę doręczenia przesyłki. W przypadku nieobecności odbiorcy pod wskazanym adresem, klolejna próba doręczenia odbywa się następnego dnia roboczego.

2.2.3. Aby zamówienie dotarło do Odbiorcy w wybranym przez Państwa dniu musi zostać złożone i opłacone najpóźniej do godziny 11.00 dnia poprzedniego.

2.2.4. W dniach 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki) każdego roku mogą nastąpić zmiany w terminach przyjmowania i realizacji zamówień. Informacje o ewentualnych zmianach będą umieszczane w okienku Obsługa Klienta na stronie internetowej operatora.

3. Polityka zamieszczania treści przez Nadawcę w polu „bilecik” oraz w usłudze „dodaj zdjęcie”.

3.1. Nadawca przesyłki ma możliwość komunikacji z Odbiorcą poprzez umieszczenie w trakcie składania zamówienia informacji tekstowej, która zostanie wydrukowana lub napisana oraz doręczona Odbiorcy wraz z przesyłką.

3.2. Nadawca przesyłki może zlecić operatorowi wydruk, oprawę oraz doręczenie wraz z przesyłką (usługa Kwiatobox oraz kosze delikatesowe) zdjęcia do Odbiorcy.

3.3. Informacje tekstowe oraz zdjęcia nie mogą zawierać treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, przedstawiać przemocy w jakiejkolwiek postaci, uprzedzeń rasowych czy narodowościowych, konfliktów zbrojnych lub treści mogących wywołać uczucie zgorszenia u Odbiorcy.

3.4. W przypadku stwierdzenia przez Operatora treści o których mowa w pkt. 3.2. i 3.3. niniejszych OWH Operator odmawia doręczenia informacji tekstowej i/lub wydruku, oprawy oraz powiadamia o tym Nadawcę przesyłki.

4. Wersja produktu.

4.1.  W serwisie ekspres kwiatowy dostępne są trzy wersje przesyłek kwiatowych.

4.1.1. W przypadku dostawy bukietów mieszanych przez lokalne kwiaciarnie wyróżniamy:

 • Wersja mała - około 5-7 kwiatów plus przybranie.
 • Wersja średnia - około 9-12 kwiatów plus przybranie.
 • Wersja duża - około 15-19 kwiatów plus przybranie.

4.1.2. W przypadku bukietów z róż dostarczanych lokalne kwiaciarnie dostępne są trzy wersje:

 • Wersja mała - róże o długości 40 cm.
 • Wersja średnia - róże o długości 50-60 cm.
 • Wersja duża - róże o długości 70-90 cm.

4.1.3. W ramach usługi Róże w opakowaniu dostarczamy kwiaty o długości 50 i 60 cm.

5. Formy płatności

5.1. Przy dokonywaniu płatności przez Nadawcę przesyłki kwiatowej udostępniamy następujące formy płatności:

 • Płatność kartą kredytową on-line.
 • Płatność kartą kredytową przez telefon.
 • Płatność w systemie PayPal.
 • Płatność przelewem elektronicznym mTransfer – mBank.
 • Płatność przelewem internetowym za pośrednictwem systemu PayU.
 • Płatność przekazem pocztowym.
 • Płatność przelewem bankowym.

6. Zwrot towaru przez konsumenta

6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.

6.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

6.2.1. świadczenia usług rozpoczętych za zgodą konsumenta, przed upływem 10-cio dniowego terminu.

6.2.2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

6.2.3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

6.3. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego.

6.4. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6.5. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

6.6. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 4, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

6.7. Power Investment M.Krzymowski Sp.J. nie stosuje polityki towarów zastępczych.

7. Reklamacje

7.1. Reklamacje należy składać w Biurze Obsługi Klienta serwisu Ekspres kwiatowy:

7.1.1. Telefonicznie pod numerem: +48 22 250 14 15.

7.1.2. E-mailem na adres: biuro@e-kwiaty.pl

7.1.3. Pisemnie na adres siedziby spółki Power Investment M.Krzymowski Spółka Jawna ul. Ogrodowa 10/9; 20-075 Lublin, Polska

7.2. Wszelkie reklamacje dotyczące doręczenia przesyłki kwiatowej dla indywidualnego Odbiorcy przez ekspreskwiatowy rozpatrywane będą w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.

7.3. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. Reklamacje dotyczące składu lub jakości przesyłki kwiatowej rozpatrywane są wyłącznie w oparciu o dokumentację zdjęciową przesłaną przez Nadawcę lub Odbiorcę przesyłki kwiatowej.

7.4. Ekspreskwiatowy w przypadku kwiatów dostarczanych przez lokalne kwiaciarnie gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 2 dni od dnia ich doręczenia do Odbiorcy.

7.5. Ekspreskwiatowy w przypadku usługi Róże w opakowaniu gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 7 dni od dnia ich doręczenia do Odbiorcy.

po podaniu e-maila będziesz otrzymywać kody promocyjne, informacje o promocjach,
wyprzedażach, konkursach oraz nowościach e-kwiaty.pl.
Porozmawiaj z nami